Novosti

GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma

Članak 31. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. godine: (LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html) (1) Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. (2) Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim ...

DAHUA IVS

Zašto i kada IVS? analitički video software- shema IVS je potreban kod zaštite vanjskih perimetara objekta kad je potrebna velika pouzdanost dojave kod neovlaštenog ulaska u štićeni prostor. Primarna detekcija pokreta (motion detection) je često nepouzdana, tj. moguće su česte lažne dojave. Kod IVS‐a eliminiramo lažne dojave na najmanju moguću mjeru sa 99% preciznošću.Dahua 4.0MP modeli iz naše ponude IPC-HFW4431RZ, IPC-HDBW4431R-ZS, ...