• GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma

  Datum objave:  23.5.2018.
  GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma
  Članak 31. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. godine:

  (LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html)
  (1) Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova.
  (2) Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama.
  (3) Zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.

  U nastavku donosime naputke prilagodbi GDPR-u za područje primjene STAMBENE ZGRADE


  - Video nadzorom/kamerama:

  a) ne smiju snimati javne površine više nego što je potrebno, u pravilu istim se mogu snimati samo ulazi u zgrade i područje fasada, potrebno je ili podesiti kut snimanja /poziciju kamera ili na snimaču u postavkama kamera „maskirati“ područja javnih površina
  b) dozvoljeno je snimati unutrašnjost zgrade – zajedničke prostorije bez ograničenja
  c) svaka zgrada treba imenovati osobu koja je voditelj/izvršitelj obrade podataka, samo isti može imati pristup snimaču/ snimkama/ monitoru na kojem je video slika sa snimača
  d) snimač treba biti pod ključem tj. mora se fizički onemogućiti pristup snimaču na način da se isti stavi u ormarić s bravicom ili u prostoriju pod ključem
  e) na ulazna vrata zgrade potrebno je staviti naljepnicu ili natpis koja sadrži informacije

  1.da je prostor pod videonadzorom
  2. podatke o voditelju obrade
  3. podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

  Ukoliko trebate prilagodbu svojeg video nadzora važećim GDPR odredbama, molimo da nas kontaktirate na e-mail: GDPR@videonadzor.com.hr