• Datum objave:  23.5.2018.
    GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma
    Članak 31. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. godine: LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html 1 Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. 2 Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke