• Datum objave:  23.5.2018.
    GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma
    Članak 31. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. godine: LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html 1 Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. 2 Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke
  • Datum objave:  1.3.2018.
    DAHUA IVS
    Zašto i kada IVS? analitički video software- shema IVS je potreban kod zaštite vanjskih perimetara objekta kad je potrebna velika pouzdanost dojave kod neovlaštenog ulaska u štićeni prostor. Primarna detekcija pokreta motion detection je često nepouzdana, tj. moguće su česte lažne dojave. Kod IVS‐a eliminiramo lažne dojave na najmanju moguću mjeru sa 99% preciznošću.Dahua 4.0MP modeli iz naše ponude